Welkom bij EasyGIS!

EasyGIS is het systeem om slim samen aan het beheer, onderhoud en uitbreiden van toeristische infrastructuur te werken. Kort samengevat is EasyGIS een systeem dat alle huidige digitale technieken gebruikt, om te helpen bij een zo efficiënt mogelijke manier van beheer, onderhoud en uitbreiden van toeristische infrastructuur, alsmede de communicatie hierover met belanghebbende partijen.

Het systeem is ingericht op basis van concrete vragen van netwerkbeheerders die met de beschikbare bestaande systemen niet efficiënt konden werken. Deze beheerders zijn uiteindelijk voor ons de basis en inspiratiebronnen geweest bij het inrichten, het optimaliseren, het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en bij het testen van nieuwe stappen voorwaarts in de praktijk.

Inmiddels worden meer dan 300.000 verwijzingsborden voor het wandelen, fietsen, ruiteren en mountainbiken, verspreid over Nederland en België, actief beheerd met behulp van EasyGIS.